Uprzejmie prosimy rejestrować się do lek. Marcina Bardel z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem, ze względu na ograniczoną ilość miejsc.
Telefon do rejestracji 796-646-569.